Humans of Zagreb Humans of Zagreb

“Dugo sam radio kao učitelj glazbenog odgoja…”

“Dugo sam radio kao učitelj glazbenog odgoja. Prije dvije godine otišao sam u mirovinu.”
“Fale li vam učenici?”
“Fale. Ali kao što vidite imam novu publiku. ”
“Može jedna prigorska?” dobaci jedan od dječaka.
“Suza za Zagorske brege. Mi smo dečki iz Ludbrega. Iz centra svijeta!”

“I’ve been working as a music teacher for a long time and I was retired two years ago.”
“Do you miss your students?”
“I do but as you can see I have a new audience.”
“Can you play one song from Prigorje?”, said one of the boys. “Tear for Zagorje hills. We are from Ludbreg. From the centre of the world!”

Više priča...

 

/Posted by: darjan
“Znali smo da nam je ona prvo i zadnje dijete koje ćemo imati. Moja žena je bolesna i bilo je čudo da smo dobili Vitu. Mnogi nisu te sreće. ” —- “We knew she...
 

Share THIS Story :