Humans of Zagreb Humans of Zagreb

“Imate kunu?”

“Imate kunu?”
“Imamo i 5 ako može jedan smješak za fotku?”
“Može!”

“Can I ask you for 1 kuna?”
“Can you give me a smile to the camera for 5?”
“Sure!”

Više priča...

 

/Posted by: infokre300452com1809
“Park umjesto kafića? Uvijek! Imaš sunce, imaš travu i ne smrdiš po dimu. Naša najveća briga je trenutno – gdje naći wc.” — “Park instead of a cafe? Always! You’ve got sun, you’ve got...
 

Share THIS Story :